ΕΝΤΟΜ - GROUP
ΒΑΡΡΕΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τηλ.:26950-26205 / 44090
Κινητό: 693.65.15.923
EN ISO
9001:2008
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος © 2012 ENTOM-GROUP - Ζάκυνθος

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ENTOM-GROUP Ζάκυνθος είναι πιστοποιημένη με τις κάτωθι πιστοποιήσεις ποιότητας εκπαίδευσης καιι εφαρμογές καταπολέμησης εντόμων, τρωκτικών, παρασίτων και μικροβίων:

I. Πιστοποίηση ENTOM-GROUP  Ζάκυνθος

1) EN ISO 9001:2008
2) EN ISO 9001:2008

II. Πιστοποιήσεις Υπεύθυνου επιστήμονα ENTOM-GROUP  Ζάκυνθος

1) ISO 22 000
2) ISO 14 001
3) OHSAS 18 001 2007
4) ISO 22 000 No2
5) ISO 9001 2000
6) ISO 9002 2000 No2
7) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HACCP
8) ΕΦΕΤ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004  ΣΙΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
9) ΕΦΕΤ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10) ΕΦΕΤ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

11) HACCP AUDITING

ΙΙΙ. Ευρεσιτεχνίες / Patent
1) ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ
2) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΟΒΙ  PATENT