ΕΝΤΟΜ - GROUP

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΒΑΡΡΕΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τηλ.:26950-26205 / 44090
Κινητό: 693.65.15.923
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
Η ΕΝΤΟΜ-GROUP με το εξειδικευμένο συνεργείο της: μπορεί να εξολοθρεύσει ΕΝΤΟΜΑ ιπτάμενα (μύγες, κατσαρίδες, κουνούπια κ.α.) ή έρποντα, τα οποία είναι ενοχλητικά και πολύ επικίνδυνα για την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. Τα μικρόβια, οι μήκυτες και οι ιοί είναι φορείς πολλών ασθενειών για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ μέσα στο σπίτι μας.

Η Επιχείρησή μας δίνει λύσεις στα προβλή­ματα με συγκεκριμένες εφαρμογές, μέσω αποτελεσματικών προγραμμάτων απεντόμωσης (εντο­μοκτονίας). Με την διαδικασία χρήσης ψεκασμών γίνεται διοχέτευση του διαλύματος εντομο­κτόνου στις επιφάνειες όπου βρίσκονται τα έντομα ή έχουν τις φωλιές τους. Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις η διαδικασία της Απεντόμωσης γίνεται και με χρήση GEL.
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Η ενοχλητική ύπαρξη και εμφανής παρουσία τρωκτικών (ποντικών ή αρουραίων) δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στην Υγεία μας, αλλά και στην εικόνα μιας επιχείρησης. Αφού ολοκληρωθεί η επιτόπια αυτοψία Επιθεώρησης του χώρου αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος από τον Υπεύθυνο Επιστήμονα της Επιχείρησής μας, συντάσσεται Τεχνική μελέτη με συγκε­κριμένο πλάνο σχεδιασμό θέσεων των δολωματικών σταθμών (PEST CONTROL, συσκευές VICTOR) κλπ. που θα τοποθετηθούν σε zώνες αξιολόγησης περιμε­τρικά του χώρου εφαρμογής (σπίτι, επιχείρηση, κ.α.). Για να εξαλείψουμε την παρουσία των τρωκτικών τοποθετούμε δολωματικούς σταθμούς, reporting stations, παγίδες σύλληψης, απωθητικά μηχανήματα, κ.α.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Η ΕΝΤΟΜ-GROUP με το εξειδικευμένο συνεργείο της μπορεί να καταστρέψει μολυσματικά ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΟΥΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε μολυσματικούς χώρους από λοιμώδη νοσήματα ασθενών ή υγειών μικρο­βιοφορέων και είναι πολύ επικίνδυνα για την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. Τα μικρόβια, οι μήκυτες, οι ιοί είναι φορείς πολλών ασθενειών για την ΥΓΕΙΑ μας και μπορεί να βρίσκονται στo σπίτι, Σχολείο, Νοσοκομείο, χώρους συνάθροισης κοινού κ.α.

ΦΙΔΟ-ΑΠΩΘΗΣΕΙΣ

ΦΙΔΟ-ΑΠΩΘΗΣΕΙΣ
Για την προστασία και διασφάλιση του χώρου σας αλλά & του περιμετρικού εξωτερικού περιβάλλοντος από εισβολή & επικινδυνότητα ΕΡΠΕΤΩΝ, η ΕΝΤΟΜ - GROUP έχει δημιουργήσει ειδικό σχεδιασμό με Ζώνες Ασφαλείας και Προστασίας με ειδικά ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ σκευάσματα αλλά & άλλες φυσικές ή τεχνικές μέθοδους, για κάθε ξεχωριστή περίπτωση εφαρμογών.
ΦΙΔΟΠΑΘΩΘΗΣΕΙΣ
ΑΠΩΘΗΣΕΙΣ ΠΤΗΝΩΝ

ΑΠΩΘΗΣΕΙΣ ΠΤΗΝΩΝ

Η ΕΝΤΟΜ-GROUP έχει να σας προτείνει διάφορες λύσεις ανάλογες με την περίπτωση για την απομάκρυνση πτηνών και ειδικά περιστεριών από το κτίριο σας. Τα προιόντα που χρησιμοποιούμε είναι σίγουρα και ασφαλή. Επίσης δεν αλλάζουν την αισθητική των χώρων ή προσόψεων τοποθετώντας απωθητικές ακίδες, σύρματα spiral, συσκευές, δίχτυα, ναυλον χορδές, ήχους πτηνών κλπ.
ΑΠΩΘΗΣΕΙΣ ΠΤΗΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Η επιχείρησή μας ΕΝΤΟΜ-GROUP διαθέτει εξεδικευμένο συνεργείο με σύγχρονα μηχανήματα και εγκεκριμένα υλικά καθαριότητος, προσαρμοσμένα σε κάθε απαίτηση επαγγελματικού ή ιδιωτικού χώρου.
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Η ΕΝΤΟΜ-GROUP  διαθέτει προιόντα που σχετίzονται με την εξυγίανση και αναβάθμιση των υγειονομικών συνθηκών χώρων μαζικής εστίασης , όπως:

1) Ηλεκτρικές κολλητικές εντομοπαγίδες Ελέγχου (Συστήμα Διαχείρισης HACCP)
2) Ποντικοπαγίδες Ελέγχου (Συστήματα Διαχείρισης HACCP), κόλλες κλπ.
3) Συσκευές αυτοματισμού Απόσμησης - Καθαρισμού - Αρωματισμού Λεκάνης WC
4) Συσκευές αυτοματισμού γυναικείων σερβιετών.
5) Συσκευές αυτοματισμού παιδικών pampers - πανών
6) Συσκευές φίλτρων Αέρος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ των ΤΡΟΦΙΜΩΝ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικά με τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης τροφίμων. Τα σεμινάρια μας συνοδεύονται εκτός της θεωρίας & από εργαστηριακά μέσα (όπως μέτρηση οργάνων, δείκτες, check list, κ.α.).

2) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα σεμινάρια αυτά επικεντρώνονται στο τρόπο της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝTΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ των προβλημάτων κάθε επιχείρησης, που σχετίzονται στον εργασιακό της χώρο.

3) ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ / ΠΙΣΙΝΕΣ
Τα σεμινάρια αυτά επικεντρώνονται στο τρόπο της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝTΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ της εποπτείας της λειτουργίας κάθε πισίνας με ασφαλή και υγιεινή λειτουργία.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα σεμινάρια της ENTOM-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  μπορείτε να συμπληρώσετε τις συννημένες δηλώσεις συμμετοχής:
1) Ασφάλειας και υγιεινής χειριστών τροφίμων
2) Εποπτών ασφαλείας και υγιεινής κολυμβητικών δεξαμενών / πισίνες
3) Ασφάλειας και υγιεινής σε χώρους εργασίας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΕΝΤΟΜ-GROUP διαθέτει έμπειρους συμβούλους και συνεργάτες για την συμβουλευτική υποστήριξη κάθε επιχείρησης ή καταστήματος για το ξεκίνημά της (διαδικασία άδειας λειτουργίας καταστήματος κ.λ.π.) ή και όποια άλλη επενδυτική πρόταση για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη βελτίωσή τους.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος © 2012 ENTOM-GROUP - Ζάκυνθος
EN ISO
9001:2008
Η Επιχείρησή μας χρησιμο­ποιώντας προϊόντα Δημόσιας Υγείας επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα στην καταπολέμηση των παρασίτων με στόχο την διασφάλιση των πελατών της. Σημειωτέον ότι τα φάρμακα είναι τα πλέον ειδικά, εγκεκριμένα, υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων, φιλικά για το περιβάλλον και ασφαλή για τον άνθρωπο.
Επισημαίνεται ότι, σε χώρους αποθήκευσης ή παρασκευής τροφίμων με απαιτήσεις HACCP,απαγορεύεται η ελεύθερη χρήση τοξικών δολωμάτων στους χώρους αυτούς όπου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 22000, γίνονται διαδικασίες ανάλογων εφαρμογών. Οι Δολωματικοί Σταθμοί / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΤΡΩΚTΙΚΩΝ είναι κατοχυρω­μένοι με ΡΑTEΝΤ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣITΕΧΝΙΑΣ Αρ.1002214 (O.B.I.) Οργανισμό Βιομηχα­νικής Ιδιοκτησίας και με ΔIΕΘΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (INT.CL) ΑΟ1Μ 25/00 , ΑΟ1Μ 23/16.
Η ENTOM-GROUP στην Ζάκυνθο είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΕΝΤΟΜΩΝ, ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΤΑ DIN
ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
TUV INTERCERT, για εφαρμογές:
1) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ  ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ( ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ).
3) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
    ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ / ΠΙΣΙΝΕΣ, κ.λ.π.
4) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ENTOM-GROUP διαθέτει επίσης όλες τις νόμιμες ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1) 'Αδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών για εφαρμογές
     ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής για εφαρμογές
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Η Επιχείρησή μας δίνει λύσεις στα προβλήματα με συγκεκριμένες εφαρμογές, μέσω ειδικών προγραμ­μάτων ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ (ΜΙKPOBIOKTONIΕΣ). Με την διαδικασία χρήσης ειδικών μεθόδων εφαρμογής γίνεται διοχέτευση του διαλύματος - αερίου, νεφελώματος στο χώρο και επιφάνειες όπου βρίσκονται τα μικρόβια. Επίσης σε ειδικές δε, περιπτώσεις η διαδικασία της ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ περιλαμβάνει και ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ μέσω ιδιόκτητου ΚΛΙΒΑΝΟΥ για αποστείρωση αντικει­μένων του ασθενούς με χρήση εγκεκριμένων Φαρμάκων από τον Ε.Ο.Φ.
Η ΕΝΤΟΜ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (τομέας εκπαίδευσης) της ΕΝΤΟΜ-GROUP έχοντας μία μακρά εμπειρία στην διοργάνωση εφαρμοσμένων σεμιναρίων με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, διενεργεί κατά τακτά διαστήματα Σεμινάρια:
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ENTOM-GROUP διαθέτει ειδικευμένο επιστήμονα πτυχιούχο Επόπτη Δημόσιας Υγείας που διενεργεί δειγματοληψίες νερών, τροφίμων, κ.λ.π. kαθώς και συνεργάζεται με πιστοποιημένο εργαστήριο κατά EN ISO 17025